Commission Nationale
des Marchés Publics

La transparence dans la passation des Marchés Publics

Transparans nan pasasyon mache piblik yo, yon pa sou chimen bon jan gouvènans ekonomik

LABELSLOGAN1


Atelye Fo`masyon pou Manm Polis Nasyonal d Ayiti

Direksyon Polis Nasyonal d Ayiti (PNH) ap o`ganize pandan 2 jou yon seyans fo`masyon pou polisye ki estasyone nan 4 depatman ki fòme Gran Sid la. Objektif seyans fo`masyon sa a, se bay polisye yo konesans sou fason pou yo ranmase epi pataje enfo`masyon. Yon lo`t kote, direktè rejyonal Depatman Anviwonnman nan Plato Santral lanse yon pwojè ki pral kreye yon forè enèjetik nan vil Hench. Klike sou ikon ki agoch la pou w koute devlopman 2 ouvèl sa yo avèk korespondan nou Jean Hernst E...

Nouvo avi apèl dòf yo pa nati mache yo

Men rezilta yo soti nan 1 pou rive nan 5 (total 5)
NatiSèy pasasyon mache a
AnbaPlis ke
Biens00
Fournitures31
Prestation Intellectuelle00
Services20
Travaux00
To dechanj la
1 HTG =
1 HTG =
1 HTG =

Keksyon ak Repons
LABELFAQ1
LABELMORE